Colofon

De digitalisering van de akten van de burgerlijke stand van Mechelen en deelgemeenten is in grote mate de verdienste van vrijwilligers Willem Miseur en Willy Hendrickx. Zij zorgden met een monnikengeduld voor de indexen waaruit de metadata van de databank afkomstig zijn. Het Stadsarchief Mechelen is hen heel dankbaar!

De firma Vanden Broele nam het inscannen van de registers en de ontwikkeling van het programma ScanSearch en de website voor haar rekening. Bedankt voor de fijne samenwerking!

De registers van notarissen (notariële protocollen) en cijnsboeken werden toegankelijk gemaakt door De Ware Vrienden van het Archief. Bedankt voor het vele werk!

Het ontsluitingsproject van de parochieregisters begon in 2002 en werd afgerond in 2015. Het was een samenwerking tussen De Ware Vrienden van het ArchiefFamiliekunde Vlaanderen regio Mechelen vzwStadsarchief Mechelen en Rijksarchief Antwerpen.

Voor de indexering van de bevolkingsregisters kon het Mechelse stadsarchief rekenen op De Ware Vrienden van het Archief en enkele gelegenheidsvrijwilligers.

Het scannen van de registers van de weeskamer gebeurde door vrijwilligers Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes. Zij zorgen ook voor de indexering en scanden eveneens de schepenregisters. 

De doodsprentjes werden gescand door de firma Vanden Broele. Vrijwilliger Koen De Zitter neemt de indexering op zich.

Voor correcties of andere opmerkingen kan je ons steeds contacteren.