Nieuws

19 december 2017

Drievoudige uitbreiding van ons aanbod

Onze vrijwilligers hebben de laatste maanden niet stilgezeten. Dankzij hun noeste arbeid kwamen er drie uitbreidingen van ons aanbod.

Weeskamer 

Eerder dit jaar, namelijk in augustus, kwam een groot deel van de registers van de weeskamer online. Voortaan zijn ze allemaal digitaal consulteerbaar. Let op: niet alle registers zijn al van metadata voorzien. Op dit ogenblik zijn registers 100-207 van serie I geïndexeerd. Enkel deze zijn via de zoekfuncties doorzoekbaar, de andere moeten via de boomstructuur links doorzocht worden. Vrijwilligers Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes werken volop verder aan de indexering van de andere registers. In de loop van 2019 zullen deze werkzaamheden afgerond zijn. Bij twijfel tijdens de indexering maken de vrijwilligers dankbaar gebruik van de indexen die de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – Afdeling Mechelen (nu Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw), voornamelijk Frans De Preter, vroeger maakte. Laatstgenoemde indexen zijn nog steeds in onze leeszaal te raadplegen.

Doodsprentjes 

Gloednieuw is de collectie doodsprentjes. Alles samen gaat het over ruim 7300 stuks vanaf het einde van de 18de eeuw tot begin 21ste eeuw. Deze werden vakkundig gescand door de Firma Vanden Broele. De eerste 3500 zijn gemetadateerd en op de website beschikbaar. Vrijwilliger Koen De Zitter zet dit werk verder. Tegen eind 2018 staan alle doodsprentjes online. 

De doodsprentjes vormen een belangrijke aanvulling op de bestaande bronnen binnen de website. Zo is het nu mogelijk dat je van een persoon zijn/haar geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte; vermeldingen in de bevolkingsregisters en een doodsprentje vindt. Op die manier wordt de volledige levensloop van mensen zichtbaar. Doodsprentjes bevatten vaak ook aanvullende informatie, zoals familieverbanden. 

Bovendien zitten er tussen de doodsprentjes dikwijls iconografische pareltjes. 

Meestal gaat het over mensen die in Mechelen begraven zijn maar er zitten ook andere plaatsen bij. 

Schepenregisters 

Tot slot werden de beelden van de Mechelse schepenregisters toegevoegd. Alles samen gaat het over 412 registers die betrekking hebben op de periode 1345-1796. Gezien de omvang is het voorlopig niet de bedoeling om deze beelden van metadata te voorzien. Wie ze wil raadplegen, dient dus via de boomstructuur te bladeren. 

De schepenregisters bevatten een schat aan informatie. Vaak gaat het over personen die een akte voor de schepenbank bekrachtigden: verkopen van huizen of van renten, verhuur van gronden, testamenten … Soms vind je er eveneens geschillen in terug en nog tal van andere zaken. 

Let op: tot rond het midden van de 15de eeuw zijn de schepenregisters in het Latijn opgesteld. 

Sommige ervan bevatten eigentijdse indexen.


10 augustus 2017

Registers weeskamer gedeeltelijk online

Sinds kort is een groot deel van de registers van de weeskamer online raadpleegbaar op deze website. Dit is goed nieuws voor al wie op zoek is naar zijn/haar Mechelse voorouders en ook voor huizenonderzoekers.

 

De registers van de weeskamer gaan terug tot 1510. Rond die periode zag de Mechelse weeskamer het levenslicht. Deze instelling had als taak om te controleren of de voogden van de minderjarige wezen de erfenis van die laatsten correct beheerden. De leden ervan kwamen uit de Mechelse schepenbank. Ook in andere steden had je dergelijke instellingen. Ze bleven bestaan tot rond 1800.

 

Staten van goederen: schatten van informatie

 

Bij het overlijden van één van de ouders (of de beide) kregen de kinderen voogden om hun belangen te behartigen. Er werd toen steeds een document opgesteld met daarin een gedetailleerd overzicht van alle goederen uit de erfenis. Dit noemt een staat van goederen. Staten van goederen bevatten vaak gedetailleerde informatie over de inboedel en ook een schat aan genealogische gegevens. Soms krijg je een opsomming van een groot deel van de familie. Die staten van goederen werden neergeschreven in de registers van de weeskamer. Alles samen gaat het over 207 registers voor de periode 1510-1806. Vrijwilligers Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes scanden nummers 100 tot en met 207 in. Het zijn deze registers die op mechelsegenealogischebronnen.be terug te vinden zijn. Ze beslaan de periode 1692-1806. Genoemde vrijwilligers indexeerden  registers 100-139 en 185-207. Concreet kan je alle namen en huisnamen opzoeken.

 

Wordt vervolgd

 

Let op: registers 140-184 zijn nog niet geïndexeerd. Hier wordt de komende maanden verder aan gewerkt. De registers 1-99 zullen op korte termijn ook online komen. Dit is eveneens het geval voor de registers met de rekeningen die de voogden regelmatig moesten indienen. Wordt dus vervolgd!

 

26 oktober 2016

Bevolkingsregisters online

Nadat eind vorig jaar de parochieregisters aan deze website toegevoegd werden, pakken we uit met de bevolkingsregisters. Concreet gaat het over de bevolkingsregisters van Mechelen, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem van 1796 tot 1890. Ze bevatten een schat aan informatie over duizenden Mechelaars: gezinssamenstellingen, woonplaatsen, beroepen, woonstveranderingen ... 

Hiermee bevestigen we onze reputatie van koploper in Vlaanderen op het vlak van online beschikbare genealogische bronnen. Er is geen enkel ander Vlaams stadsarchief dat én zijn burgerlijke stand én zijn parochieregisters én zijn bevolkingsregisters volledig geïndexeerd en met alle afbeeldingen online heeft.

Die digitalisering was nooit mogelijk geweest zonder de hulp van De Ware Vrienden van het Archief en enkele gelegenheidsvrijwilligers. Zij verwerkten circa 33 500 scans, goed voor meer dan 300 000 records! We zijn hen heel dankbaar! 


1 december 2015

Parochieregisters online

Met veel plezier melden we de uitbreiding van deze website met alle akten van de Mechelse parochieregisters uit het Stadsarchief Mechelen en het Rijksarchief Antwerpen. Dit betekent een bijzonder mooie aanvulling op de burgerlijke stand van Mechelen en deelgemeenten. Voortaan zijn jouw Mechelse voorouders vanaf 1303 tot en met 1914 volledig online opzoekbaar, met inbegrip van alle scans. Dit is een unicum in Vlaanderen!

Concreet gaat het over maar liefst 391.143 akten uit de parochieregisters en dit voor de periode 1303-1796. Van enkele parochies lopen de akten wat langer, van één parochie tot in 1839. De akten hebben betrekking op Mechelen stad, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem. 

Bekroning van jarenlang vrijwilligerswerk

De afronding van dit project betekent de kroon op jarenlang vrijwilligerswerk. Al in 2002 begonnen vrijwilligers van De Ware Vrienden van het Archief met de indexering van de akten uit de registers van de parochies binnen de stadsmuren. Dit was een titanenwerk, dat ze uitvoerden met de steun van Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen VZW. Deze indexering was klaar in 2009. De resultaten verschenen gedeeltelijk in gedrukte vorm en ook op de website www.dewarevrienden.net. Op deze site vind je op eenvoudige wijze de gezinssamenstelling, onafhankelijk van de schrijfwijze van de familienaam. Hier waren echter nog geen scans te zien. 

In 2013-2014 scande het Rijksarchief Antwerpen alle parochieregisters uit het Stadsarchief Mechelen in. Dit gebeurde ook voor de parochieregisters van de Mechelse deelgemeenten, die worden bij hen bewaard. De Ware Vrienden schoten opnieuw in actie en indexeerden ook de akten van laatstgenoemde parochieregisters. Uiteindelijk zorgde de Brugse firma Vanden Broele voor de koppeling van de scans en alle indexen op deze website. 


Bedankt aan iedereen!


 

22 oktober 2015

Nieuwe website Archiefbank Mechelen geeft razendsnel toegang tot Mechels verleden

Stadsarchief Mechelen lanceert www.archiefbankmechelen.be, een databank die al de digitale inventarissen vervangt die je vroeger enkel in pdf op stadsarchiefmechelen.be kon raadplegen. Via slechts één zoekactie doorzoek je zo circa 30 000 beschrijvingen van archiefstukken uit het Stadsarchief.


Archiefbankmechelen.be is een primeur in de geschiedenis van het Stadsarchief Mechelen. Nooit eerder waren meerdere inventarissen via één actie doorzoekbaar, bovendien waar en wanneer je maar wil. “Het betekent een grote tijdswinst”, weet schepen van Cultuur Bjorn Siffer. “Via de nieuwe website kan je een bezoek aan het Stadsarchief goed voorbereiden. In de leeszaal van het Stadsarchief kan je dan meteen aan de slag.”

 
De nieuwe website kadert in de verdere uitbouw van de digitale leeszaal. Je surft naar de portaalsite stadsarchiefmechelen.be en van daaruit ga je verder naar archiefbankmechelen.be (archiefbeschrijvingen), mechelsegenealogischebronnen.be (gedigitaliseerde bronnen, waaronder de burgerlijke stand van 1794 tot 1914) en beeldbankmechelen.be (oude foto’s, kaarten, plannen …). In de toekomst wordt het digitale aanbod verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd. Zo zal steeds meer betrouwbare Mechelse geschiedenis online te vinden zijn.
 
Websites trekken tienduizenden bezoekers
 
In de leeszaal van het stadsarchief werden vorig jaar 9536 raadplegingen gedaan. De website www.stadsarchiefmechelen.be telde 16 068 unieke bezoekers. De virtuele genealogische leeszaal www.mechelsegenealogischebronnen kreeg in de periode september-december 2014 4183 bezoekers en de virtuele collectie van www.beeldbankmechelen.be in heel 2014 31 608. Op sociale media heeft Stadsarchief Mechelen een Facebookprofiel.
 
“Ons Mechels Stadsarchief kent een sterke publiekswerking. Mensen zijn geïnteresseerd in de geheimen en verhalen van onze historische stad, die ze met de nieuwe website nu nog gemakkelijker kunnen uitdiepen”, besluit schepen Siffer.
 
De nieuwe website archiefbankmechelen.be werd ontwikkeld door de firma Inzake.

 

01 juli 2015

Cijnsboeken en notariële protocollen digitaal doorzoekbaar

Je kan nu verschillende cijnsboeken en notariële protocollen integraal in de databank doorzoeken.

Deze bronnen werden geïndexeerd door De Ware Vrienden van het Archief. Die laatste zorgden ook voor transcripties. Het is een heel mooi werk dat verschillende maanden in beslag nam. 

De cijnsboeken en notariële protocollen zijn van groot belang voor genealogen en andere onderzoekers. Ze bevatten een schat aan informatie: namen, familieverbanden, bezittingen …

Concreet gaat het over de volgende bronnen:

- Cijnsboeken:

Groot begijnhof (1322, 1340 en 1392)
Heilige-Geesttafel en Huisarmen van de Sint-Jansparochie (1611-1612)
Heilige-Geesttafel en Huisarmen van de Sint-Romboutsparochie (1339)

- Notariële protocollen:

Notaris C. Van Meere (1589, 1593, 1595-1597 en 1600-1603)
Notaris David Mostaert (1611)
Notaris H. Van der Meulen (1649, 1652 en 1654)
Notaris M. De Neve (1634, 1637, 1673 en 1676)
Notaris P. Molemans (1695)

Dit aanbod wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Op dit ogenblik maken we ook volop werk van de integratie van de parochieregisters in de databank. Het gaat over circa 300 000 akten die in de loop van het najaar online zullen komen.


17 februari 2015

Enkele nuttige websites voor stamboomonderzoek in WOI

Door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog is het onderzoek naar die periode opnieuw volop aan de gang. Er zijn verschillende websites die interessant zijn voor wie op zoek is naar familieleden.

De namenlijst van GoneWest

Zo is er de namenlijst van de Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum. Deze bevat de namen van alle slachtoffers van de oorlog in België: burgers en militairen, Belgen die in eigen land of daarbuiten omkwamen en niet-Belgen die hier om het leven kwamen of dodelijk verwond raakten. Soms krijg je ook de geboortedatum, begraafplaats …

Persoonlijke dossiers van militairen

Interessant is ook de databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Was één van je voorouders militair? Zoek dan even in genoemde databank en misschien kom je zo op het spoor van zijn persoonlijk militair dossier.

Let op: enkel de referenties niet de dossiers zelf staan online. Bovendien zijn nog niet alle dossiers ingevoerd. Lees goed de handleiding bij de databank.

 

08 oktober 2014

Digitalisering Mechelse parochieregisters (1506-1796)

 

Het Stadsarchief Mechelen en het Rijksarchief werken dit najaar samen voor de digitalisering van de Mechelse parochieregisters voor de periode 1506-1796.

Enkele dagen geleden werden de 229 parochieregisters van alle stedelijke parochies, het Militair Hospitaal, het Godshuis Oliveten en verschillende religieuze instellingen bij ons opgehaald. Het Brusselse scanatelier van het Rijksarchief zorgt voor het inscannen ervan. Na afloop keert alles terug naar Mechelen.

Mechelen en deelgemeenten

Naast deze scans bezorgt het Rijksarchief ons ook de beelden van de parochieregisters van de Mechelse deelgemeenten. Alle beelden zullen op termijn door onze beide instellingen met het grote publiek gedeeld worden.

Voorlopig kunt u eerder gemaakte beelden raadplegen in onze leeszalen. De indexen op de parochieregisters zijn doorzoekbaar via de website van De Ware Vrienden van het Archief (Klik in het menu links op Mechelen).


 

12 september 2014

Volkstelling Mechelen 1803 digitaal doorzoekbaar!

De Ware Vrienden van het Archief digitaliseerden de gegevens van de Mechelse volkstelling van 1803.

Om te zoeken in deze volkstelling surf je naar de website van De Ware Vrienden van het Archief.

Klik links in het menu op 'Mechelen' en kies vervolgens voor 'Bevolking 1796, 1803, 1846 en 1856'.

Proficiat aan De Ware Vrienden van het Archief!