Genealogisch onderzoek in de cijnsboeken

© Stadsarchief Mechelen  

Cijnsboeken zijn registers waarin per cijnsgoed (een gebouw, een perceel …) genoteerd werd wie welke cijns moest betalen. Vaak staat er ook bij wanneer dat moest gebeuren. Het zijn dus belangrijke bronnen voor genealogen omdat ze vol namen staan en informatie geven over de rijkdom van personen, waar ze woonden …


In het Stadsarchief Mechelen worden tientallen cijnsboeken bewaard, de meeste zijn afkomstig van de begijnhoven en de Heilige Geesttafels van de parochies. Heilige Geesttafels waren instellingen die aan armenzorg deden, bijvoorbeeld brooduitdelingen. Daarvoor hadden ze heel wat inkomsten nodig. Die kwamen onder meer uit cijnzen. 


De Ware Vrienden van het Archief maken transcripties van deze cijnsboeken. De resultaten zijn via de online databank doorzoekbaar.