Genealogisch onderzoek in de parochieregisters

In de parochieregisters hielden priesters een overzicht bij van de dopen, huwelijken en begrafenissen in hun parochie. De kerk verplichtte dit vanaf 1563 (Concilie van Trente). Sommige priesters deden het voorheen al vrijwillig. Zo gaan de oudste parochieregisters van Mechelen terug tot 1303. De Fransen vervingen het systeem in 1796 door de huidige burgerlijke stand. In de praktijk vulden de priesters parochieregisters op eigen initiatief verder aan.


Mechels parochieregister. © Dries Van den BrandeNaast de parochieregisters van de kerken van de binnenstad bewaart het Stadsarchief ook begrafenisregisters van verschillende geestelijke en caritatieve instellingen.

Om verdere beschadiging te voorkomen zijn de originele registers niet meer ter inzage. Je kan alle Mechelse parochieregisters van het Stadsarchief en het Rijksarchief Antwerpen via de online databank van deze website raadplegen. Concreet gaat het over maar liefst 391.143 akten en dit voor de periode 1303-1796. Van enkele parochies lopen de akten wat langer, van één parochie tot in 1839. De akten hebben betrekking op Mechelen stad, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.

Het ontsluitingsproject van de parochieregisters begon in 2002 en werd afgerond in 2015. Het was een samenwerking tussen De Ware Vrienden van het ArchiefFamiliekunde Vlaanderen regio Mechelen vzwStadsarchief Mechelen en Rijksarchief Antwerpen.

Let op: ook in het Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen worden parochieregisters bewaard. Deze zijn niet opgenomen in deze databank! Raadpleeg het volledig overzicht van de Mechelse parochieregisters en hun bewaarplaats.

 

Tips: 

  • Op de website van De Ware Vrienden van het Archief kun je ook zoeken in gezinsreconstructies en dit zowel voor Mechelen, de deelgemeenten als de regio. Kijk hiervoor onder de gelijknamige items in het menu links.
  • Problemen met Latijnse termen, de mensen van Burgerlijke Stand Kempen ontwikkelden een hulpinstrument.