Genealogisch onderzoek in de schepenregisters

 

De Mechelse schepenregisters vormen een indrukwekkende reeks van 412 registers. Ze beslaan de periode 1345-1796, met uitzondering van 1354-1371 en 1613. Ongetwijfeld waren er ook voor de jaren vóór 1345 schepenregisters maar die zijn vermoedelijk tijdens de grote brand van 1342 in de vlammen opgegaan.

 

In de schepenregisters vind je vooral overeenkomsten tussen verschillende partijen, meestal verkopen. Maar het kan ook gaan over verhuringen, leningen (renten) … Ze geven dus een beeld van de bezittingen van mensen.

 

De bekrachtiging door de schepenen gaf de nodige rechtszekerheid. Notarissen zoals wij die nu nog steeds kennen, komen in onze streken pas echt op vanaf de zestiende eeuw. En zelfs dan gingen mensen nog vaak naar de schepenbank voor een extra bekrachtiging.

 

De oudste schepenregisters zijn moeilijk toegankelijk doordat ze in het Latijn opgesteld zijn. Pas vanaf 1465 wordt de volkstaal gebruikt. Daarnaast is er ook de onvolledigheid van de eigentijdse indexen. Zoeken in de schepenregisters is dus geen sinecure. Enkel voor de periode 1345-1351 zijn er moderne indexen en transcripties. Die laatste werden opgemaakt door Jan Meutermans en zijn raadpleegbaar in onze leeszaal.

 

Op deze website staan enkel de beelden van de registers. Gezien de omvang is het voorlopig niet de bedoeling om deze beelden van metadata te voorzien. Wie ze wil raadplegen, dient dus via de boomstructuur te bladeren (via databank). Het scannen ervan gebeurde door vrijwilligers Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes.